Adatvedelmi tajekoztato

Adatvédelmi tájékoztató
>>>---------------------------------------


Bevezet?


Az adatkezel? SZEN - ISOTRADE Gazdaságfejleszt? és Befektetés-szervez? Kft. profiljánál fogva, dönt?en a gazdaság szerepl?ivel tart fenn üzleti kapcsolatot.
Személyes adatok a cégregisztrációk, üzleti információk és hirdetések feladói adatkörében, valamint a szolgáltatásainkra érkez? vállalkozói kezdeményezésekben fordulnak el? a Cég alkalmazottain, illetve partnereivel folytatott levelezésein kívül.

Fontosabb cégadataink:

Székhely:               2030 Érd Nógrádi utca. 9.

Cégjegyzékszám: Cg.- 01-09-692-380 / 50

Adószáma:            11449887-1-13


Célunk a tájékoztatóval:


Célunk, hogy üzleti kapcsolataink során hozzánk érkez? személyes adatok biztonságos adatrögzítése, tárolása és kezelése tekintetében a GDRP el?írásainak betartásáról tájékoztassuk ügyfeleinket, egyben bizalmukat meger?sítsük, a cégünkkel folytatott ügyletek kapcsán.

Mire használjuk a kezelt adatokat?

A kezelt adatok dönt? többsége az általunk nyújtott szolgáltatásainkhoz kapcsolódik, ezért az adatok üzleti érdekek által motiváltak és önként megadott adatokként kerülnek hozzánk.

A rendszeresített ingyenes regisztráció, az üzleti információk és hirdetések, vagy más az üzleti folyamat részeként el?forduló adatok, alapvet?en az ügyfél azonosítását szolgálják.

Az adatok rögzítése, tárolása és kezelése

Valamennyi adatot, küls? hozzáférést?l elzárt adatbázisokban rögzítjük, és tároljuk.

A regisztrált, az üzleti információk és hirdetések feladási adatait kizárólag saját célra használjuk fel, míg az ajánlatkér? adatlapokat az ajánlat küld?höz továbbítjuk.

A folyamat zárt, a sikerdíjas szolgáltatások esetén, valamint az ügyletekben résztvev? felek igényét?l függ?en, az adatkezelés anonim történik.

A személyes adatok továbbítása:
  • A regisztrált személyes adatokat nem továbbítjuk.
  • A hozzánk érkez? üzleti információk és hirdetések feladási adatainak továbbítására nincs szükség, mivel az ügyfelek maguk adják meg a saját elérhet?ségüket, amely alkalmas a kapcsolat közvetlen felvételére.
  • A termékekre / szolgáltatásokra vonatkozó paraméterezett ajánlatkér? adatlapokat az ügyfél kérésének megfelel?en az ajánlat küld?jéhez továbbítjuk.
Továbbítjuk-e az adatokat külföldre?

Amennyiben a kereskedelmi és befektetési ügyletek ezt megkívánják, a belföldivel azonos eljárást alkalmazzuk.

Meddig tároljuk a személyes adatokat

A cég gyakorlatában a személyes adatok a cégadatok körében nyernek rögzítést és a beazonosítást szolgálják. Ennél fogva az adatok kezelése valamennyi adatra kiterjed?en történik, így a törlés is.

Milyen jogai vannak saját adatainak kezelésével kapcsolatban?
  • Mint adattulajdonos, Ön bármikor kérheti adatainak törlését, vagy megnevezett személyhez való továbbítását.
  • Jogosult a korábban adott hozzájárulásának visszavonására.
Együttm?ködés
  • Cégünk kéri az Ön bizalmát a felel?s adatkezelésünkhöz,
  • Kérjük emellett, hogy jelezze észrevételét, ha a tájékoztatónkban leírtak egyes részeivel kapcsolatban kifogása merülne fel, vagy javaslata lenne.
  • Kérdéseivel is bizalommal forduljon hozzánk.
Ügyfélszolgálat:
 

kkvk@szeniso.hu  

Bezár